Energimyndigheten logga

Energimyndigheten avsätter ytterligare 30 miljoner kronor till Programmet för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader, för utlysningen som stänger den 31 mars 2015.

I programmet får fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare ökad kunskap och kompetens inom mätning och uppföljning av energianvändning och inomhusklimat, genom ekonomiskt stöd till att praktisk genomföra mätningar och analyser samt tillgång till experthjälp genom programmets resurspool.

Utlysningen riktar sig till privata och offentliga fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare som planerar att bygga eller bygger lågenergibyggnader samt planerar eller genomför renoveringar med ambitionen att markant förbättra byggnadens energianvändning och nå lågenerginivå.

Energimyndigheten kan ge stöd för upp till 100 procent av stödberättigade kostnader. Följande kostnader är stödberättigade:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning samt överföringen av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för informationsspridning av projektet.

Deltagare i programmet erbjuds även kostnadsfritt expertstöd från programmets resurspool.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.

Utlysningen har samma upplägg som vid tidigare omgång, sommaren 2014. Se även tidigare publicerat inlägg den 9 juli 2014, under > Aktuellt.

Publicerad
Senast uppdaterad