Under 2000-talet har energianvändningen i bostäder och lokaler minskat med 14 %, men de energipolitiska målen om 20 % minskning från 2008 till 2020 kommer troligtvis inte kunna nås. Prognosen ligger på 18 %.

Det fantastiska arbete som bedrivs av BeBo-företagen och andra fastighetsbolag som jobbar med energieffektivisering uppmärksammas som en positiv nyhet. Lyssna på inslaget från Ekot, publicerat måndag 12 januari 2015.

Kontrollstation 2015 är Energimyndighetens regeringsuppdrag för att säkra visionen om att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Rapporten kan läsas via Energimyndighetens webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad