Erfarenheter från tidigare projekt pekar dock att gamla, otäta kanaler ofta orsakar problem vid installation av värmeåtervinning ur ventilationsluft, och kan kräva kostsamma åtgärder.

En teknikupphandling för tätning av ventilationskanaler har efterfrågats av flera BeBo-medlemmar, och som ett första steg har nu en förstudie med syfte att sammanställa hur ventilationstätning sker idag, vilka hinder och möjligheter som upplevs av leverantörer respektive köpare samt utreda vilken utvecklingspotential som finns, genomförts.

Förstudien är nu avslutad och förstudierapporten publicerad. I den finns förutom resultaten av sammanställningen även ett förslag till upplägg av fortsatt Teknikupphandling med kravspecifikation samt en förteckning över aktörer som kan tänkas vara intresserade som tävlingsdeltagare.

Läs mer på projektsidan: > Tätning av ventilationskanaler - Förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd

Publicerad
Senast uppdaterad