Teknikupphandlingen avbryts

För vissa hus har det inte inkommit några anbud alls och för andra hus har det endast inkommit ett anbud. Beställargruppen kan mot denna bakgrund inte dra nytta av effektiv konkurrens. Men trots det, har upphandlingen ändå lett till intressanta anbud med koncept som är värda att gå vidare med. Vissa av förslagen behöver utvecklas vidare för att uppfylla upphandlingens ”ska-krav”. Detta kan till exempel göras inom ramen för ett utvecklingsprojekt. Genom ett sådant förfarande finns också möjlighet att få med ytterligare ett antal aktörer som kommer in med idéer. Trots att upphandlingen nu avbryts, är beställargruppen positiv till arbetet eftersom det bland annat lett till viktiga erfarenhetsutbyten och intressanta lösningar med utvecklingspotential.

.... övergår i ett teknikutvecklingsprojekt

Ett utvecklingsprojekt syftar till att verka för demonstrationsprojekt i flerbostadshus. Detta görs genom att få med ytterligare aktörer, följa upp befintliga installationer av spillvattenvärmeväxlare och stödja vidareutveckling av några av tävlingsförslagen. Uppföljningen kan innebära laboratorieprovningar, fältmätningar och demonstration, som stöds finansiellt. Dessutom genomförs marknadsföring av spillvattenvärmeväxling.

Exempel på befintliga installationer följs upp är en anläggning tillhörig Stockholmshem, en tillhörig Familjebostäder, en tillhörig Stenafastigheter. För dessa tre anläggningar pågår mätningar och har pågått sedan en längre tid.

Slutresultatet av utvecklingsprojektet kommer att vara upphandlingshjälp och rekommendationer inför beslut och genomförande av installation av spillvattenvärmeväxlare. Slutresultatet kommer att vara ett i huvudsak tekniskt underlag, som bl.a. kan ligga till grund för en ekonomisk kalkyl och beslut. En viktig del kommer att vara en reviderad version av teknikupphandlingens kravspecifikation, för användning vid upphandling.

Se bakgrund till projektet och dokumentation från teknikupphandlingen:
> Spillvattenvärmeåtervinning - Teknikutvecklingsprojekt

Publicerad
Senast uppdaterad