Blandade uppfattningar och åsikter har framför allt visat att befintlig torkutrustning är felinstallerad eller består av energislukande maskiner, vilket också uppmärksammades i detta projekt.

Bebos tävling för energieffektiv torkutrustning utlystes i oktober 2012 och projektet fick tävlingsbidrag från fem företag med sammanlagt nio maskiner. Utrustningen har testats i befintliga tvättstugor under de förhållanden, som rådde under sommaren 2013. Maskinernas prestanda klassades och utvärderades i kategorierna ”snabbast”, ”el-energisnålast” och ”billigast” (lägst kostnad per kg tvättgods). Kategorin ”Innovation” var även en del i tävlingen och hade som funktion att belysa nytänk och lyfta fram ny teknik.

Resultatet av testerna, som gjorts, visar att de nya produkterna på marknaden är mycket bättre än de som tidigare funnits och att det redan idag kan vara lönsamt att byta ut ny torkutrustning till den bästa på marknaden.

Läs mer samt ta del av slutrapporten:
> Energieffektiv torkutrustning för tvättstugor - Tekniktävling

Publicerad
Senast uppdaterad