Dialogforumet arrangeras inom projektet ELSA – Energilots för smartare allmännytta. Projektet drivs av föreningen Klimatkommunerna i samarbete med SP och BeBo.

Dialogforumet syftar till att utforska förutsättningar och tankesätt samt hitta konkreta metoder för att komma längre i energieffektivisering av bostadsbestånden och nå det långsikta målet om en halverad energianvändning till 2050.

Dialogforumet riktar sig till personer i bostadsbolag som arbetar med energieffektivisering.

Läs mer om upplägg och program:

Publicerad
Senast uppdaterad