Nyhet 1:

De svenska politikerna har tagit till sig den massiva kritiken som har kommit framförallt från SABO angående förslaget att IMD (Individuell Mätning och Debitering) av värme ska bli obligatoriskt vid nybyggnation och större renoveringar. Därför har de gett Näringsdepartementet i uppdrag att försöka hitta en alternativ lösning till de förslag som har presenterats.

Nyhet 2:

De energikartläggningar som föreslås i direktivet träffar bara företag som har mer än 43 miljoner € i balansomslutning och minst 250 anställda. Tidigare uppskattades att 140 av SABOs medlemsföretag skulle omfattas av kravet, men så är det alltså inte. De allra största medlemsföretagen träffas dock fortfarande av kravet.

Läs mer i det senaste numret av SABO:s Energinytt:

Publicerad
Senast uppdaterad