Vinnarna i tekniktävlingen Energisnål torkning är:

Tävlingsmoment Vinnare - stor tvättmängd Vinnare - liten tvättmängd
Uppmätt el-energisnålaste Electrolux Torktumlare T4300LE Nimo-verkens ECO Dryer 2.0 HP
Kortast torktid (”snabbast”) Electrolux Torktumlare T4300LE Torktumlare frånluft T4190
Lägst pris per torkning (”billigast” kr/kg tvätt) Miele torktumlare PT5137 WP delar priset
med
Electrolux T4300LE
Nimo-verkens ECO Dryer 2.0 HP
Innovation Knycer Kondenstorkskåp DS3C™ med DryRack

Dessa företag har kunnat visa upp torkutrustning avsedd för tvättstugor i flerbostadshus som har bäst prestanda i de aktuella kategorierna. Vinnaren av kategorin Innovativ torkutrustning får pris för att de visat ett alternativ som ger användaren en möjlighet att välja en ”noll-lösning” för torkningen genom att kunna skilja på torkutrusningen och den ställning som används vid inomhusbruk. På så vis kan tvätten enkelt ställas utomhus för att använda solenergi och vindenergi för torkförfarandet.

Osynlig energianvändning synliggörs

Sedan länge har energianvändningen i tvättstugor i flerbostadshus varit slösaktigt stor, dessutom har den inte varit riktigt synlig för fastighetsägare och användare. BeBo:s tekniktävling har visat att det finns en stor besparingspotential genom att välja rätt torkutrustning för tvättstugor i flerbostadshus.

Roland Jonsson, energichef HSB som varit en av de drivande bakom tekniktävlingen:

"Energiklassning saknas i denna grupp av utrustning och det är svårt att som fastighetsägare göra sig en bild av hur man ska energieffektivisera. Fastighetsägarna inom BeBo vill att även dessa produkter ska energiklassas."

Kan vara lönsamt att byta ut en ny maskin

BeBos tekniktävling visar att det vid upphandlingen är viktigt att se till att få ett helhetssvar på hur mycket energi maskinen verkligen behöver och vilken ventilation som behövs för att det inte skall bli fuktproblem i tvättstugan.

"De flesta vet inte hur mycket energi som tvättstugan behöver och det är mycket mer än vad man kan föreställa sig, säger Roland Jonsson."

Resultatet från tävlingen pekar också på att det faktiskt kan vara lönsamt att byta ut en ny befintlig maskin mot den bästa redan idag.

"Så mycket har hänt inom utrustning för torkning att det kan vara motiverat. Vi har sett fall där energianvändningen har kunnat sänkas med 30 kWh/m2, avslutar Roland Jonsson."

Läs mer om tävlingen och se intervju med Roland Jonsson, energichef på HSB:
> Energieffektiv torkutrustning för tvättstugor - Tekniktävling

Publicerad
Senast uppdaterad