Priset delas ut för att påskynda utvecklingen av energieffektivare tvättstugor i flerfamiljshus. Tekniktävlingen vill bidra till att vi går mot ett grönare Sverige och tar hänsyn till alla komponenter som drar energi, även de osynliga.

”Tvättstugan är den vita fläcken på energikartan. Det har slösats mycket energi på torkningen i onödan. Som teknikläget ser ut idag kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta ut en helt ny maskin mot en mer energisnål”, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund och prisutdelare.

Det är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, som tagit initiativ till tävlingen. Bidragen är indelade i fyra grupper: Energieffektivaste, billigaste, snabbaste och servicevänligaste torkningsprocessen.

Bebo genomför tävlingen eftersom det är tydligt att tvättstugor och dess utrustning är en kvarglömd post som inte tas med vid energideklarationen. Idag saknas energiklassning på dessa vitvaror, vilket försvårar möjligheten att göra ett rationellt val för konsumenten. Vi rekommenderar att man ska begära att leverantören redovisar vilken energiklassning utrustningen har, trots att EU inte kräver detta ännu, säger Roland Jonsson.

Tävlingen utvärderas efter följande kriterier:

  • Energieffektivaste torkningen (minst kWh)
  • Billigaste torkningen per cykel (energi x kostnad för energin)
  • Snabbaste torkningen mätt i minuter/timmar
  • Servicevänlighet torkningsutrustningen (drift och underhåll)

För mer information, kontakta:
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund
roland.jonsson@hsb.se / 072-740 89 60

Publicerad
Senast uppdaterad