Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt - se anmälningslänk nedan

Energiomställningen i EU:s bostadsbestånd intensifieras nu i och med renoveringsvågen samtidigt som de ekonomiska ojämlikheterna ökar i många EU-länder, vilket får effekter på bostadsrelaterade ojämlikheter och ökad efterfrågan på bostäder till överkomliga priser. Vi måste lära oss konsten att snabbt gå framåt mot ekologiskt hållbara smarta, koldioxidsnåla och energieffektiva byggnader utan att förstöra sociala, kulturella och demokratiska värden på vägen. Renovering, förnyelse eller anpassning av befintliga byggnader måste göras med hänsyn både till klimatavtrycket och till kulturarvet. Vi måste också lära oss att göra detta på ett ekonomiskt hållbart sätt som tar hänsyn till låginkomsthushållens behov. Under seminariet presenteras den så kallade fyrstegsprincipen anpassad för byggnader tillsammans med en rad exempel.

Anmäl dig här!

Publicerad
Senast uppdaterad