Datum:
Plats:
Digitalt - se anmälningslänk nedan

Välkomna till ett digitalt möte om innovationsupphandling! Under mötet kommer ni få ta del av presentationer om innovationsupphandlingar och tekniktävlingar som pågår inom nätverken Bebo, Belok, BeSmå, LÅGAN och Relivs. Det kommer vara ett flexibelt möte där ni kan ansluta och delta när det passar er för att lyssna på de presentationer ni främst är intresserade av. För att möjliggöra detta kommer vi hålla strikt på de angivna tiderna. I presentationsschemat nedan ser ni vilka projekt som kommer att presenteras samt vilken tid respektive presentation sker. Sprid gärna vidare inbjudan i ert nätverk!

Presentationsschema

13.00-13.20 Introduktion innovationsupphandling, Agneta Persson

13.20-13.40 Tilläggsisolering av ytterväggar, Thomas Sundén

Innovationsupphandlingen ska leda till marknadsgenomslag för en tidigare utvecklad affärsmodell och energisignaturmetod vid tilläggsisolering av ytterväggar.

13.40-14.00 Sammanhållen driftstjänst för geoenergianläggningar, Alexander Gerdin

Akademiska hus och Vasakronan avser att genomföra en innovationsupphandling av en sammanhållen drifttjänst för geoenergianläggningar.

---- Paus ----

14.05-14.25 Smart styrning, Robert Cooklin

Innovationsupphandling av integrerad smart styrning i småhus som ska bidra till att minska både energianvändning och effektbehovet.

14.25-14.45 Bättre bostads-FTX, Per Kempe/Caroline Haglund Stignor

Tekniktävlingen syftar till att utveckla energi- och effekteffektiva ventilationsaggregat som fungerar bättre när det är kallt ute.

14.45-15.05 Uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion, Maria Haegermark

En innovationstävling av ett uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion som lanseras i slutet av maj.

---- Paus ----

15.10-15.30 Kravspecifikationer energieffektiv storköksutrustning, Josep Termens

I samarbete med Upphandlingsmyndigheten, Adda (SKR inköpscentral) och branschorganisationerna Kost o Näring (köksansvariga) och BFS (storköksutrustning).

15.30 - 15.40 Avslutande diskussion

Anmäl dig här!

Vid frågor, kontakta agnes.isaksson@anthesisgroup.com

Publicerad
Senast uppdaterad