Datum:
Plats:
Digitalt

Seminariet vänder sig främst till dig som är beställare, ekonomisk förvaltare, styrelseledamot i fastighetsbolag, fastighetschef, controller eller energistrateg. Men det är även lämpligt för dig som vill få en introduktion till metodiken. Vill du få en djupare kunskap om metodiken finns det en utbildning som ges av energi och miljötekniska föreningen.

Anmäl dig här!

Seminariet är kostnadsfritt och ges digitalt

Publicerad
Senast uppdaterad