Datum:
Plats:
Teams

När: 8 dec 2022 kl 13.00 till 15.00

Var: Via Teams

Agenda

  • Kort om projektet och tekniktävlingen
  • Tekniska utmaningar
  • Resultat från inhämtande av information från fastighetsägare om deras behov av funktion och förbättring av tekniska egenskaper för FTX-aggregat
  • Genomgång av kravspecifikation
  • Erfarenhetsåterföring och diskussion

Bakgrund

Den tekniska potentialen för energibesparing med värmeåtervinning via FTX-ventilation är stor och lösningen bidrar även till ett bättre inomhusklimat. Erfarenheter från installationer av FTX-aggregat pekar dock på att de inte alltid levererar projekterad funktion utan drar mer energi än beräknat. Bland annat har påfrysning och avfrostning i FTX-aggregat identifierats som ett problem

En förstudie pågår nu inom Bebo där en kravspecifikation för en kommande innovationsupphandling för bostads-FTX tas fram tillsammans med fastighetsägare. Som del i förstudien analyseras fuktalstring i flerbostadshus med hjälp av mätdata från fastighetsägare för att bedöma hur och om det ska beaktas i kravspecifikation

Branschens erfarenheter viktiga

Vi vill gärna ta del av erfarenheter från er som arbetar inom ventilationsbranschen. Är du installatör, driftsättare, injusterare/optimerare, funktionskontrollant, konsult eller leverantör och vill vara med och påverka utvecklingen av morgondagens ventilationssystem så är du varmt välkommen!

Kontakt: Teknisk expert: Per Kempe, Tekn.dr Installationsteknik, PE Teknik & Arkitektur, Per.Kempe@pe.se eller projektledare: margot.bratt@wsp.com

Publicerad
Senast uppdaterad