Datum:

Styrproblem kan påverka byggnadens energianvändning relativt mycket. Det gäller att verifiera att installationer fungerar som avsett, för att ha en möjlighet att erhålla den beräknade/önskade energiprestandan. Även luftflödesbalans i lägenheterna och ventilationsaggregatet är väsentligt för byggnadens energianvändning och är beroende på kvalitén/ noggrannheten i luftflödesmätningarna och injusteringen av ventilationssystemet.

Vid detta webbinarie ges möjlighet att i mer detalj diskutera vanliga fel och brister rörande styrproblem och luftflödesbalans.

Program

  • 11.30 Inledning
    Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
  • Presentation om erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans
    Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
  • Frågestund och diskussion
  • 13.00 Avslut

Webbinariet arrangeras av LÅGAN och BeBo.

Vid frågor kontakta

Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
070-440 64 68

TILL ANMÄLAN

Publicerad
Senast uppdaterad