Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Agenda:

Välkomna och kort information om BeBo och Belok - Göran Werner, Koordinator BeBo

Korttids mätning av ett klimatskals u-värde (Presentationen hålls på engelska) - Johann Meulemans, Saint-Gobain Research
Presentation av metod, med exempel, för mätning av klimatskalets u-värde. Inom Saint-Gobain har man utvecklat en metod för korttids mätning av ett klimatskals u-värde. Detta kan t ex användas för att fastställa en byggnads u-värde innan och efter renovering. Detta kan vara ett sätt att säkerställa klimatskalets prestanda och därmed byggnadens energiförbrukning i samband med energieffektivisering av en byggnad.

Analyser av energieffektiva flerbostadshus - Per Kempe, KTH/PE
Lägesrapport för KTHs, BeBos och Lågans projekt för ökad kunskap avseende de vanligast förekommande avvikelserna mellan beräknad och uppmätt funktionskvalitet och energianvändning i energieffektiva flerbostadshus. Bättre kunskap kring de vanligast förekommande avvikelserna förväntas leda till en bättre kravuppfyllelse genom byggprocessen för en effektivare byggnadsdrift och bättre energiprestanda.

Lösningar för renovering av en byggnads klimatskal – klimat, ekonomi och komfort - Patrik Andersson, Saint-Gobain
Presentation av nyligen framtagen renoveringsguide för en byggnads klimatskal – ytterväggar, tak och sockel. I denna guide presenteras bakgrund och en stor mängd lösningar, inklusive ekonomisk- och klimatkalkyl, för flerfamiljshus från olika tidsepoker.

Diskussion och sammanfattning

Kontaktperson Emil Andersson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad