Datum:
Plats:
Digitalt

Inom ramen för pågående projekt vid Eksta Bostads AB ”Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare”, där mikronät för ett område bestående av bostäder och lokaler drivs som ett projekt med finansiering av Energimyndigheten, tas även ett underlag fram för att teoretiskt testa Blockchain-konceptet i området. Syftet med arbetet inom projektet är att undersöka hur brukarflexibilitet kan bidra till att öka egenanvändningen av solel med hjälp av en energigemenskap. Arbete utförs inom ramen för industridoktorandsstudier vid Högskolan i Halmstad.

Den 28 september kl 09.30-11.30 hålls en workshop, där nätverkens medlemmar bjuds in. Vid workshopen kommer resultaten av utredningen presenteras av Zara Zermani och Kristian Widén vid Högskolan i Halmstad. Vidare kommer diskussioner föras kring hur energigemenskap genom Blockchain-koncept skulle kunna implementeras, anpassat till andra fastighetsbolag.

Obs denna aktivitet är medlemsexklusiv!

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till koordineringen på info@bebostad.se