Datum:

Intresset från fastighetsägare att installera solceller på tak för egenproduktion av solel är mycket stort och olika affärsmodeller för avtal och leverans mellan fastighetsägare och hyresgäster har vuxit fram på marknaden. Intresset bedöms öka ännu mer när skattebefrielsen för energiskatt på egenproducerad solel breddas från 1 juli 2021.

Fastighetsägarna har bjudit in Skatteverket och experter för att belysa olika affärs- och avtalsmodeller samt hur moms och energiskatt bör behandlas under ett webbinarium den 16:e april. För mer info och anmälan, följ länken nedan.

Anmälan