Datum:

BeBo tipsar om Lågans Webbinarium - Hållbar renovering i samverkan

Ett webbinarium om hur vi behöver och kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra renoveringar med energieffektivisering och nå våra energi- och klimatmål.

Anta utmaningen att förbättra vår befintliga bebyggelse post-COVID!

Webbinariet riktar sig till alla som arbetar med renovering (Fastighetsägare, Entreprenörer inom bygg och installation, Byggherrar, Projektörer, Energiexperter, Miljösamordnare, Leverantörer, Upphandlare m.fl.) och arrangeras av tre projekt:

• Energirenovering – ett nytt affärskoncept (LÅGAN regionala nätverk)
• Renovera rätt och lönsamt (Färdplanen)
• Klimatkrav till rimlig kostnad – renovering (Sveriges allmännytta, Kommuninvest, IVL)

Läs mer och anmälan här!

Program se dokumentet nedan