Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Innehåll

  • Varför renovera och energieffektivisera enligt Totalmetodiken?
  • Miljarder till energirenovering av flerbostadshus – så söker du pengarna
  • Lönsamma åtgärder istället för tvång på IMD-värme
  • Totalmetodikens delar
  • Roller och ansvar
  • Tips för upphandling av Totalkonsult

Kursledare Daniel Olsson och Karin Glader, CIT Energy Management

För mer information och anmälan: www.energi-miljo.se/utbildning

Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad