Datum:
Plats:
Webbinarium (länk skickas till deltagarna innan mötet)

Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras. I ett nyligen avslutat E2B2-projekt har forskarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering. Forskarna har analyserat energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

Vid E2B2s kunskapslunch får du veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen är de bästa åtgärderna. Du får också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen men energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

För anmälan och mer information klicka här!

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad