Datum:

E2B2 bjuder in till kunskapslunch: Trångboddhet – hur påverkas byggnaden och boendet?

Under kunskapslunchen får du höra Dennis Johansson, forskare från Lunds Universitet, berätta om hur energianvändning, innemiljö, fuktsäkerhet och installationernas funktion och dimensionering påverkas av trångboddhet. Du får även höra på Kenneth Berglund från Hyresgästföreningen och Madeleine Nobs från NCC som fokuserar på hur de boende påverkas av trångboddhet.

Program

Välkommen - Anders Nilsson, biträdande programansvarig, E2B2

Hur påverkar boendetätheten byggnadens funktion? - Dennis Johansson, forskare, Lunds Universitet

Boendetäthetens påverkan på hemmet - på gott eller ont? - Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling, Hyresgästföreningen

Trångbodda hem - hur kan arkitekten tänka? - Madeleine Nobs, affärsutvecklare hållbara affärer, NCC

För mer information och anmälan: https://www.e2b2.se/aktuellt/kalendarium/211111-kunskapslunch-trangboddhet-hur-paverkas-byggnaden-och-boendet/

Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad