Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

På seminariet kommer träbyggandets möjligheter kopplat till klimatpåverkan presenteras och du får en inblick i Trästad Sveriges projekt ”Wood first” – ett processtöd i att ta fram en egen träbyggnadsstrategi och visar på möjligheter som finns för att främja hållbart byggande i trä. Processtödet riktar sig till offentliga aktörer men är något för fler aktörer att inspireras av. Representanter från White arkitekter och två medlemsföretag - Castellum och Växjöbostäder, berättar därefter om erfarenheter, strategier och träbyggandet ur arkitektens och fastighetsägares perspektiv.

PROGRAM

Välkomna

Emma Karlsson, BeBo

Träbyggandets möjligheter - för ett klimatsmart och rationellt samhällsbyggande

Jessica Becker, Trästad Sverige

Träbyggande ur arkitektens perspektiv

Anders Tväråna, White arkitekter

Träbyggande ur fastighetsägares perspektiv – Erfarenheter och utmaningar från medlemsföretag

  • Filip Elland, Castellum
  • Martin Skoglund och Maria Dahl, Växjöbostäder

Varmt välkommen!

Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad