Datum:
Plats:
Digitalt via Teams

Årets "Aktuellt inom solel" hålls via ett webbinarium den 13 oktober kl 10-12. Pågående och nyligen avslutade projekt inom solel kopplat till fastighetsbranschen presenteras av experter och projektledare.

 • Välkomna och information om BeBo och Belok
  Charlotta Winkler och Emil Andersson WSP/BeBo och Maria Haegermark, CIT/Belok
 • Mätning och utvärdering av solcellsanläggningar, "Solmätt"
  Sammanställning av möjligheter och förutsättningar för uppföljning av solcellsanläggningar kopplat till fastighetsägares övriga energisystem har resulterat i stöd för funktionsupphandling.
  Magnus Åkerskog, Willhem, Emma Karlsson, WSP och Ulf Näslund, Vasakronan

 • Mikronät med solel, smart styrning och brukarengagemang i Fjärås
  Fortsättningsprojekt för utökat mikronät innehållande solel, laddstolpar och brukarengagemang i område med bostäder och lokaler.
  Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB

 • Implementering av solcellsanläggningar i svensk stadsbyggnation - hinder ur aktörsperspektiv
  Resultat från avslutat forskningsprojekt som kartlagt hinder för solcellsprojekt i byggkontext genom aktörers perspektiv.
  Charlotta Winkler, WSP

 • Optimerad renovering för Effektiva SolcellsTak, "EST"
  Nationellt samverkansprojekt kring solcellsinstallationer i samband med takrenovering inklusive prefabricerade solcellstak med integrerade moduler.
  Peter Kovacs, RISE och David Larsson, Solisten

 • Markanläggningar och PPA för fastighetsägare
  Trend i solcellsbranschen där fastighetsägare går vidare med solcellsprojekt utanför det bebyggda beståndet.
  Johan Öhnell, Solkompaniet

Välkommen med din anmälan via denna länk, vi återkommer med Teams-länk några dagar innan webbinariet.