Datum:
Plats:
Digitalt

Vi inleder med att titta på vad som hänt inom nätverken på området, och får lyssna specifikt på information om en BeBo-förstudie på ämnet klimatberäkningar i renovering.

Representanter från Upphandlingsmyndigheten och Boverket kommer att berätta om vad som händer på deras horisonter. Tillsammans har de ett regeringsuppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader, och Boverket ansvarar från årsskiftet för tillsynen av den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader.

Många fastighetsägare är i startgroparna att börja arbeta med frågorna på olika sätt, och som avslutande presentation kommer representanter från två medlemsföretag att berätta om hur de arbetar.

Vi avslutar med en diskussion om vilka de största utmaningarna är framöver, och hur vi från BeBo och Belok kan stötta fastighetsbranschen i detta.

Anmäl dig via denna länk. Välkomna!


Program

 • Inledning med information om BeBo & Belok och aktuellt Fördjupningsområde

 • BeBo-förstudie om återbruk och LCA vid renovering
  Karin Lindström och Efsthathia Vlassopoulou, Anthesis

 • Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader
  Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten

 • Boverkets arbete med kommande lag om klimatdeklarationer
  Thomas Johansson, Boverket

 • Exempel från medlemsföretag - arbetet med frågan om klimatpåverkan idag och framöver, erfarenheter och utmaningar
  Mari-Louise Persson, Riksbyggen
  Belok-medlem

 • Workshop/diskussion: vilka är de största utmaningarna för fastighetsägare framöver?
  Hur kan vi från BeBo och Belok kan stötta i detta?

För mer information om BeBos Fördjupningsområde Klimatkrav och LCA.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad