Datum:

E2B2-projektet Solmätt som har sin bakgrund i diskussion och förstudiearbete inom BeBo är nu inne på det andra och avslutande året. Projektet syftar till att öka kunskapen om metoder och system för uppföljning av solcellsanläggningar samt att konkret ta fram rekommendationer för hur upphandling kan styra mot bättre integrering av denna uppföljning med fastighetsägares övriga system.

I projektet deltar HSB Värmland, Eksta Bostads AB, Willhem och Vasakronan, fastighetsägare som alla har lång erfarenhet av solceller. Tillsammans med konsulter från WSP har ett utkast på det upphandlingsstöd som projektet är tänkt att resultera i tagits fram, och detta vill vi nu ge branschen möjlighet att lämna synpunkter på i en webbaserad workshop.

Workshopen riktar sig till fastighetsägare samt leverantörer av både kompletta solcellsanläggningar (inklusive uppföljning) och leverantörer av energi- och driftuppföljningssystem, samt andra som kan ha värdefull input i fråga om upphandling. Utkastet kommer att skickas ut till de som är anmälda till workshopen ca en vecka i förväg.

Agenda:

  • Inledning och presentation av projektet
  • Kopplingen till pågående arbete inom BeBo - Charlotta Winkler och Gustaf Grönvall
  • Presentation av utkast upphandlingsstöd - Sanna Nilsson
  • Diskussion/workshop kring utkast upphandlingsstöd
  • Sammanfattning och avslut

För att läsa mer om projektet och tidigare förstudiearbete inom BeBo, klicka här.

Har du frågor, kontakta Emma Karlsson via kontaktuppgifter nedan.

Anmälan

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad