Datum:

I en tidigare BeBo-förstudie undersöktes förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning. I förstudien framkom att flertalet nyproduktions-projekt inte uppnår den beräknade energiprestandan vid uppföljning.

NCC har under många år drivit ett arbete kring mätning och uppföljning av energiprestandan i de nyproduktionsprojekt som de genomfört på totalentreprenad.

I workshopen knyter vi ihop resultaten från BeBo-förstudien med erfarenheterna från NCC och diskuterar hur BeBo och fastighetsägare kan bygga vidare för att fler nyproduktionsprojekt ska uppnå den beräknade energiprestandan.

Anmäl dig via anmälningslänken nedan på denna sida!


Agenda workshop Energiuppföljning

14.00

14:05

Introduktion

Presentation NCC:s erfarenheter från mångåriga mätningar av energiprestanda i nyproduktion – Martin Jansson och Svante Wijk, NCC

14:50

Presentation av BeBo-förstudien Förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning – Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur

15:25

Workshop

Workshopen kommer att utgå från presentationerna och behandla frågor som exempelvis:

- Är byggherrarnas krav på energiprestanda inte tillräckligt preciserade vid upphandling av projektörer eller entreprenörer?

- Hur påverkar projektering och beräkningar den verkliga energianvändningen?

- Är kontroll och uppföljning av resp. energiberäkningar och verklig energianvändning bristfällig?

- Hur kan samarbetet mellan byggherre och entreprenör utvecklas, vid överlämnande och inledningen av driftsfasen?

- Process för gemensamma drift- och energimöten mellan fastighetsägare och entreprenör under garantitiden?

16:15

Summering och avslut

För att läsa mer kring den förstudie som genomfördes inom BeBo, klicka här.

Har du frågor är du välkommen via info@bebostad.se

Kontaktperson Emil Andersson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad