Datum:
Plats:
Digitalt

Byggnaderna är ett viktigt element i den framtida smarta staden. Under året har BeBo och Belok drivit ett förberedelsearbete inom Fördjupningsområdet Smarta Stadsdelar, med syfte att positionera nätverkens arbete utifrån medlemmarnas behov kring detta ämne.

I dialog med medlemmar och andra aktörer har vi försökt svara på frågorna kring vad är en smart stadsdel?, vilka hinder finns ur en fastighetsägares perspektiv?, hur sker kravställningen? samt vilka typer av verktyg finns för att skapa en smart stadsdel?

Nu bjuder nätverken in till workshop där vi redovisar vad dialogen lett till samt en bredare diskussion kring dessa frågor och vad nätverken kan bidra med.

Agenda:

  • Presentation Fördjupningsområde Smarta stadsdelar
  • Workshop

Anmäl dig senast 5 oktober.

Workshopen riktar sig till fastighetsägare och förvaltare av byggnader, stadsdelsplanerare, arkitekter, konsulter mm.

Vid frågor kontakta:

Emil Andersson, emil.k.andersson@wsp.com
Kajsa Andersson, kajsa.andersson@cit.chalmers.se

Kontaktperson Emil Andersson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad