Datum:
Plats:
Stockholm

Forskningsmiljön SIRen redovisar resultat från sin forkning där målet har varit att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklats ska användas brett och storskaligt på marknaden under en konferens. Forskningen har syftat till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt. Läs mer om konferensen här.

Kontaktperson Elin Carlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad