Börjar:
Slutar:

Aktörsdialog: Städers roll - lokalt/regionalt

Detta tillfälle har fokus på städers roll och regional/lokal samverkan. Diskussioner kan bl.a. beröra aspekter kopplat till energigemenskaper och smarta stadsdelar, samt möjligheter att skapa kluster av fastigheter där exempelvis bostäder och kommersiella lokaler samverkar i energiutbyte.

Observera att även om varje dialog utgår från ett fokus på en sektor så är det mötet mellan olika sektorsperspektiv och roller som kan bidra till att få fördjupade nya och gemensamma insikter om vad som krävs i systemet.

För anmälan och mer info se här

Publicerad
Senast uppdaterad