Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt

Föreläsningen anordnas av BeBo som gästas av Gunnar Lennermo, som är ledande solvärmeexpert i Sverige och som har arbetat med landets flesta och största solvärmesystemen sedan mitten av 1990-talet.

Föreläsningen kommer innehålla information om hur solvärmeanläggningar kan bidra till att minska mängd köpt energi liksom bidra till energikrav i Boverkets byggregler. Fokus riktar sig till beställare och VVS-projektörer i föredraget ligger på planering, projektering och drift och tillsyn av solvärmeanläggningar, där särskilda kritiska moment för att lyckas belyses.

Anmälan sker nedan. Varmt välkommen!

AnmälanAtt skicka formuläret innebär att du samtycker till vår personuppgiftspolicy.

Publicerad
Senast uppdaterad