Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt, länk fås vid anmälan

Stockholms stad och Energikontoret Storsthlm arrangerar i samarbete med den kommunala Energi-och klimatrådgivningen två digitala informationsträffar om en ny tjänst, Teknisk förvaltning energi. Träffarna riktar sig till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare och hålls den 5 maj kl.18.00-19.15 och den 1 juni kl. 18.00-19.15.

Med hjälp av en ny tjänst, Teknisk förvaltning energi, kan ni anlita en expert för att sänka kostnaderna för el, värme och tappvarmvatten i befintliga system, bara genom att se till att de fungerar som de ska utan att tumma på en god inomhuskomfort.

Avtalet, som är framtaget i ett projekt finansierat av Energimyndigheten förenklar och förtydligar upphandling av tjänsten Teknisk förvaltning energi för båda parter.

På träffarna berättar Göran Werner, WSP, och Kerstin Lundvik, energiansvarig Brf Kvarnen, mer om Teknisk förvaltning energi.

Anmälan: Länk till anmälan hittar du här!