Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium

Plan- och bygglagens (PBL) krav på varsamhet gäller alla byggnader och särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Vad innebär det i praktiken? Hur fungerar lagen idag?

Projektet Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturhistoriska värden genomförs inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM). Projektets övergripande syfte är att utreda om lagarna är ändamålsenligt utformade för att förena målen om en hållbar energianvändning med bevarande av kulturvärden. Utifrån det ska projektet föreslå förändringar i det rättsliga systemet.

Medverkande:

  • Anna Christiernsson (projektledare), docent, biträdande lektor i miljörätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
  • Mia Geijer, fil.dr, adjungerad lektor i kulturvård, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro
  • Melina Malafry, jur.dr., postdok i klimat- och energirätt, Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet

Programmet i korthet:

  • Introduktion till PBL
  • Presentation av projektet
  • Frågor och diskussionLänk till Zoom-mötet

Kontaktperson Emil Andersson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad