Börjar:
Slutar:
Plats:
Online (vi återkommer med länk till mötet)
Kostnad:
Kostnadsfritt

Under eftermiddagen kommer vi att diskutera hur man kan och bör hantera eleffekt i bebyggelsen, både ur fastighetsägarens och elnätsägarens perspektiv.

Syftet med workshopen är att initiera en dialog och att få vägledning och uppslag till fortsatt arbete inom ämnet.

Program:

  1. Bakgrund till workshopen
  2. Deltagande elnätsägare berättar om sina utmaningar relaterade till effekt samt behovet av samarbeten kring efterfrågeflexibilitet
  3. Korta presentationer av deltagande fastighetsägare
  4. Diskussioner kring utmaningar och möjliga lösningar

Vid frågor kontakta:

Emil Andersson, emil.k.andersson@wsp.com
Kajsa Andersson, kajsa.andersson@cit.chalmers.se