Att frågor kring lönsamhet är centralt för att fastighetsbolag ska genomföra åtgärder som minskar energianvändningen är sedan länge konstaterat. Inom BeBo har lönsamhet därför varit ett viktigt fokus genom årens lopp, där det bland annat tagits fram särskilt anpassade verktyg för att räkna på energiåtgärder i flerbostadshus.

Frågeställningar, problem och lösningar diskuteras och utreds i fokuserade förstudier med syfte att förbereda för större projekt. Syftet är att sprida information och dela erfarenheter för att bygga upp kunskap i branschen om lönsamhetskalkylering och affärsmässiga investeringsbeslut gällande energieffektiviseringsåtgärder.

En återkommande aktivitet inom Fördjupningsområdet har varit Räknestuga, där teori och praktiska frågor om BeBo-verktygen, gås igenom i mindre grupper. Många företag har låtit medarbetare på olika positioner i företaget delta, vilket ger en bättre möjlighet för intern dialog om lönsamhetsfrågan med en gemensam förståelse.

Pågående projekt och aktiviteter

Webbinarium - Taxonomi 11/1 2024

Vägledning lönsamhet och kostnader för energieffektivisering (Typkostnader Lönsamhetsexempel)

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Svein Ruud för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.