Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att klara detta har bygg- och fastighetssektorn, som står för ca 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, en stor omställning att göra.

Sedan 2022 är det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader, inom några år förväntas detta även omfatta om- och tillbyggnad, och gränsvärden för maximal klimatpåverkan att förhålla sig till. Många inom branschen har dessutom satt upp ambitiösa målsättningar om minskad klimatpåverkan. Klimatomställningen innebär nya förutsättningar för branschen att driva affärer, med affärsmodeller som fokuserar på resurseffektivitet och samverkan över hela värdekedjan.

Exempel på innehåll som diskuteras inom Fördjupningsområdet är återbruk och cirkularitet, materialsvinn och avfallsminimering, riktlinjer för kravställning och beräkningar, hur klimatfrågan bäst hanteras i renoveringsprojekt, klimatstrategi på företagsnivå, klimatnytta per investerad krona, upphandling och avtal samt möjligheter att utvärdera och sammanställa erfarenheter från projekt.

Pågående projekt och aktiviteter

Just nu finns det inga pågående projekt. Ta gärna del av våra avslutade projekt nedan så länge.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Emma Karlsson eller Katarina Westerbjörk för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.