Prototypverktyget PRISMO togs fram inom förstudien > Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser under 2017. Verktyget är ett förslag på hur problematiken med de varierande energiprismodellerna skall kunna hanteras och det utvecklades inom ett exjobb av två studenter från LTH som handleddes inom förstudien. Utdata från PRISMO är anpassat för att fungera som indata i BeBos Lönsamhetskalkyl.

Till verktyget finns även en tillhörande manual.

Det är viktigt att känna till att PRISMO i dagsläget endast är uppbyggt för att titta på kostnader för fjärrvärme och el, och att verktyget inte innehåller någon förinställd information om olika energileverantörer. Denna anpassning får göras av den enskilda användaren. PRISMO är uppbyggt för att kunna anpassas till de flesta energiprismodellerna som de fjärrvärmeleverantörer som under 2017 ingick i Prisdialogen har, och de största elnätsägarna.

PRISMO kan användas för att:

  • Jämföra kostnaderna för olika energibesparande åtgärder med samma prismodell (vid nyproduktion eller åtgärder i befintliga fastigheter).
  • Jämföra kostnaderna för olika prismodeller med samma energibesparande åtgärd (vid förändringar av prismodellen eller för att jämföra liknande fastigheter på olika platser i landet).
  • Möjlighet att se kostnadsfördelningen för de ingående priskomponenterna (för att tydliggöra en prismodells uppbyggnad och för att veta vilken del av priset som påverkas vid åtgärd).

För mer info om verktyget hänvisas till förstudien > Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser där förstudierapporten som bland annat inkluderar en grundligare bakgrundsbeskrivning av problembilden och ett antal räkneexempel som förklarar användningsområdet för verktyget, kommer publiceras i början av 2018.

Verktygets framtid är i dagsläget oviss. Tills vidare är vi intresserade av att komma i kontakt med alla aktörer som har intresse i frågan för att diskutera möjliga utvecklings- och samarbetsformer framöver. Hör gärna av dig till projektledare Emma Karlsson, kontaktuppgifter nedan.