Kommande Medlemsmöten

Under hösten 2014 ersätts ordinarie två medlemsmöten med ett kombinerat medlemsmöte och studieresa, med Helsingfors som mål. Datum 23-24 Oktober. Mer information går ut till medlemmarna via mail.

Under våren 2015 planeras två ordinarie medlemsmöten. Preliminärt besöker vi Göteborg och koncernen Framtiden, i februari.

Fastighetsbranschens Energidag

Träffa BeBo på Fastighetsbranschens Energidag, i Göteborg 9/9 och Stockholm 11/9. Vi ses!

Läs mer
Sök stöd för uppföljning

Energimyndighetens utlysning: Mätning och demonstration av lågenergibyggnader

Gäller ombyggnadsprojekt där energianvändningen halveras.

Sök stöd senast 15 September

Läs mer
BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Rekorderlig Renovering

Våra medlemmar

 
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.