Enkät om indata i lönsamhetskalkyler

För att kartlägga hur medlemsföretagen resonerar kring indata i lönsamhetskalkyler för energieffektiviserande åtgärder har en enkät tagits fram i den pågående förstudien inom ämnet.

Ditt enkätsvar är viktigt!

Läs mer
Senaste nytt från BeBo, Belok och Sveby

Tillsammans med Byggherrarna har vi sedan 2017 ett nyhetsbrev du kan prenumerera på. Innehållet består av intressanta artiklar och senaste nytt om projekt och resultat.

Nu finns vårt andra utskick att läsa.

Läs mer
Tack för er medverkan på Vårkonferensen!

Nu finns material i form av videofilmer och presentationer från konferens och medlemsmöte tillgängliga.

Läs mer
BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Rekorderlig Renovering

Våra medlemmar

 
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.