Stöd för mätning av energianvändning

Energimyndigheten avsätter  ytterligare 30 miljoner till Programmet för mätning och demonstration av lågenergibyggnader.

Läs mer
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Tillsammans med Belok, beställargruppen för lokalfastigheter, ger vi ut ett nyhetsbrev. Innehållet består av intressanta artiklar om projekt och resultat från både BeBo och Belok.

Anmäl dig till nyhetsbrevet du också!

 

Läs mer
Medlemsaktiviteter

Materialet från medlemsmötet i Stockholm finns nu tillgängligt för medlemmar under Interna dokument.

Till hösten arrangeras medlemsmöte gemensamt med BeLok, preliminärt 11-12 November.

Trevlig Sommar!

BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Rekorderlig Renovering

Våra medlemmar

 
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.