Utbildningsinsatsen BeställarKompetens drar igång!

Följ senaste nytt om kursinnehåll och datum på BeställarKompetens websida!

Tips: BeBos uppskattade Räknestuga ges nu inom ramen för BeställarKompetens.

Läs mer
Diskussionsforum om solel

Datum: 18 januari, Plats: WSP i Stockholm

Tema: Solel, skatter och juridiska aspekter.
Kontakta charlotta.winkler@wspgroup.se för mer info.

Läs mer
Medlemsmöte

Nästa möte blir 10-11 november i Örebro.

Även fastighetsbolag som inte är medlemmar är välkomna att medverka på ett möte för att ”testa” på hur det är. Intresserad? Kontakta emma.karlsson@wspgroup.se för mer info.

Läs mer
BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Rekorderlig Renovering

Våra medlemmar

 
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.