Nordbygg 2014

Hälsa gärna på oss i montern Renovera Energismart.

En preliminär projektrapport för Ett hus, fem möjligheter finns att hämta hem här!

Mer om projektet i Kunskapsbanken.

 

Slutrapporten för Halvera Mera är färdig!

Halvera Mera är ett demonstrationsprojekt, innehållande 31 förstudie, där man undersökt hur energiprestandan kan förbättras med minst 50 procent vid renovering av flerbostadshus.

Läs mer
Slutrapport Effektiv torkutrustning i tvättstugor

BeBos tävling för effektiv torkutrustning i tvättstugor är avslutad. Nio olika maskiner utvärderades i katergorierna snabbast, el-energisnålast, billigast samt innovation. Resultatet visar att det kan vara lönsamt att byta ut befintlig utrustning till ny torkutrustning redan idag.

Läs mer
BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling.

Rekorderlig Renovering

Våra medlemmar

 
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.
Läs mer om denna medlem.