Aktuellt - BeBostad.se

18 Aug 2017

Designing Energy – energieffektivisering i vardagen

Energimyndigheten bjuder in till en heldagskonferens om den enskildes roll i energiomställningen. Här får du ta del av vad forskningen kommit fram till rörande individens roll i det hållbara energisystemet, och delta i diskussioner om framtida utmaningar samt hur forskningen
kan bidra till att möta dem.

Konferensen är en del av slutetappen för Energimyndighetens forskningsprogram ”Energi, IT och Design”, vars syfte är att stärka medborgarna i rollen som aktiva energianvändare.

Tid: 5 oktober, 2017, kl. 9.00-18.00 (därefter middag)
Plats: Konstfack, Stockholm

Konferensen är avgiftsfri. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Läs mer och anmäl dig på www.energimyndigheten.se/designing-energy senast den 5 september! Vid frågor kontakta: Mehmet Bulut.

16 Aug 2017

BeBo-medlemmar får rabatt på Fastighetsbranschens Energidag

Det är snart dags för Seminar Design Groups återkommande arrangemang Fastighetsbranschens Energidag, den 26 september i Göteborg och den 28 september i Stockholm.

Målet med årets konferensdag är att presentera konkret utveckling för dig som arbetar med att renovera, effektivisera och förbättra byggnaders energiprestanda. Du får ta del av den senaste tekniken och vilka metoder och lösningar som fungerar bäst. Vi redovisar praktiska, robusta och kostnadseffektiva lösningar från flera experter inom olika områden. Du får lösningar och verktyg för att öka ditt driftnetto och reducera er klimatpåverkan. Konferensen sker i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

BeBo-medlemmar får 500 kr rabatt på anmälningsavgiften. Läs mer och anmäl dig via denna länk.

10 Jul 2017

Slutrapport publicerad för Halvera Mera 3.0

Det finns en slutrapport publicerad inom innovationsklustret Halvera Mera. Målet med Halvera Mera är att främja utvecklingen av energismarta renoveringar enligt Rekorderlig Renovering i flerbostadshus. Syftet med kampanjen är att nå ut med metoden Rekorderlig Renovering till fler fastighetsägare för att öka antalet goda exempel med metoden.

Totalt 10 förstudier har genomförts inom Halvera mera 3.0.  Åtta av fastighetsägarna lyckades räkna fram en lönsam halvering av energianvändningen. De vanligaste åtgärder som utreds är installation av frånluftsvärmepump, tillläggsisolering av vinden och fasaden, byte av fönster och portar samt byte av termostatventiler.

Läs slutrapporten i sin helhet på innovationsklustrets projektsida.

10 Jul 2017

Seminarium om boendes beteenden vid energieffektivisering

Välkommen till seminariet: Hur kan vi förstå och ta hänsyn till boendes beteenden vid energieffektivisering av bostäder?

Fredagen den 8 september kl. 13:15 – 16:00 på Pufendorfinstitutet, första våningen, Biskopsgatan 3, Lund. Seminariet vänder sig till alla som intresserar sig för energieffektivisering av bostäder, inomhusmiljö och de boendes roll.

Boendes vardagspraxis, bostadsrenovering och energianvändning. Kirsten Gram-Hanssen, professor i hållbart vardagsliv vid Statens Byggforskningsinstitut, Ålborgs universitet i Köpenhamn.
Boende är människor som påverkas och påverkar. Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi vid LTH, Lunds universitet.
Boendes förståelse och beteende – några aspekter från det pågående forskningsprojektet PEIRE. Jonas Borell, psykolog och biträdande lektor i arbetsmiljöteknik, LTH, Lunds universitet.

Kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan (begränsat antal platser) till eja.pedersen@arkitektur.lth.se.

Seminariet finansieras av Energimyndigheten och anordnas i ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola, CiTYFiED, Lunds kommun, Kraftringen Energi AB, Lunds Kommuns Fastighets AB, Pufendorfinstitutet, Centre for Healthy Indoor Environments.

3 Jul 2017

Material från slutseminarium Halvera Mera 3

Torsdag 15 juni ordnades det avlutande seminariet för deltagarna i kampanjen Halvera mera 3.0. På förmiddagen hölls ett gemensamt pass med Belok:s Totalkampanj 3.0, då Energimyndigheten, Bebo och Belok presenterade sig och resultaten från respektive kampanj redogjordes för. Dessutom presenterades en förstudie om fjärrvärmeprismodeller samt ett exempel på hur man kan implementera Totalmetodiken.

På eftermiddagen presenterade sig Byggherrarna närmre och varje fastighetsägare fick möjlighet att kortfattat presentera sitt projekt. Dessutom hölls en workshop där deltagarna i Halvera mera 3.0 fick diskutera kampanjen och metodiken.

Nu finns presentationer från Halvera Mera slutseminarium 15 juni upplagda. Hitta dem via denna länk.

20 Jun 2017

Ett (nytt) hus, nya möjligheter – nystartad Förstudie

Denna nyligen startade förstudie anknyter till det tidigare genomförda Ett hus – fem möjligheter, där olika åtgärdspaket för renovering med samma energieffektivisering jämfördes.

Nu blir istället fokus på nyproduktion och resurseffektiva installationer. Ska vi bygga hållbart måste också installationerna vara resurseffektiva.

Grundtanken är att visa på hur man kan installera minimalt med utrustning men ändå ha maximal komfort och funktion, även när huset ska förvaltas.

Under hösten kommer vi genomföra en första workshop inom förstudien. Läs mer på förstudiens projektsida, där du även inom kort kan göra en preliminär intresseanmälan om att delta på workshopen i november.

7 Jun 2017

Aktuellt om Energieffektiva byggnader #2

Nu har det andra utskicket av ”Aktuellt om energieffektiva byggnader” gått ut ifrån Byggherrarna.

Det händer mycket inom ämnesområdet energieffektivisering av fastigheter – hos föregångare i branschen och inom forskningen. BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med Föreningen Byggherrarna, kommer därför att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnesområdet cirka fyra gånger per år.

Läs hela utskicket på webben här.

Har du inte fått utskicket? Klicka på länken ovan och skriv in din e-postadress genom att klicka ”Prenumerera”.

1 Jun 2017

Förstudie om känslighet i lönsamhetskalkyler

Resultatet i en lönsamhetskalkyl innehåller alltid en viss osäkerhet eftersom de ekonomiska variablerna baseras på risker och en prognos över hur framtiden ska utvecklas. Denna osäkerhet kan minskas om känsliga indatavariabler identifieras och relevanta risker beaktas vid investeringsbedömningar.

En nyligen uppstartad förstudie avser att klargöra vilken indata som är känsligast för förändringar och hur de olika parametrarna påverkar lönsamhetskalkylens utfall.

Förstudien inleds med en enkätundersökning bland BeBos medlemmar. Även icke-medlemmar med specifikt intresse i frågan är välkomna att delta i enkätundersökningen.

Läs mer för förstudiens projektsida eller delta direkt i enkätundersökningen.

22 Maj 2017

Vårkonferensen på youtube

Vårkonferensen spelades in för att så många som möjligt skall kunna ta del av den presenterade informationen om projekt och resultat.

Filmerna ligger på Byggherrarnas youtubekanal och är uppdelade i tre ”spellistor”, en för förmiddagen samt en för respektive eftermiddag med BeBo och Belok.

19 Maj 2017

Material från Vårkonferens

Nu finns presentationer och videofilmer från BeBo & Beloks Vårkonferens 4 Maj upplagda. Hitta dem via denna länk.

För medlemmar finns materialet från medlemsmötet dagen före upplagt på de interna sidorna.