Aktuellt - BeBostad.se

20 Jun 2017

Ett (nytt) hus, nya möjligheter – nystartad Förstudie

Denna nyligen startade förstudie anknyter till det tidigare genomförda Ett hus – fem möjligheter, där olika åtgärdspaket för renovering med samma energieffektivisering jämfördes.

Nu blir istället fokus på nyproduktion och resurseffektiva installationer. Ska vi bygga hållbart måste också installationerna vara resurseffektiva.

Grundtanken är att visa på hur man kan installera minimalt med utrustning men ändå ha maximal komfort och funktion, även när huset ska förvaltas.

Under hösten kommer vi genomföra en första workshop inom förstudien. Läs mer på förstudiens projektsida, där du även inom kort kan göra en preliminär intresseanmälan om att delta på workshopen i november.

7 Jun 2017

Aktuellt om Energieffektiva byggnader #2

Nu har det andra utskicket av ”Aktuellt om energieffektiva byggnader” gått ut ifrån Byggherrarna.

Det händer mycket inom ämnesområdet energieffektivisering av fastigheter – hos föregångare i branschen och inom forskningen. BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med Föreningen Byggherrarna, kommer därför att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnesområdet cirka fyra gånger per år.

Läs hela utskicket på webben här.

Har du inte fått utskicket? Klicka på länken ovan och skriv in din e-postadress genom att klicka ”Prenumerera”.

1 Jun 2017

Förstudie om känslighet i lönsamhetskalkyler

Resultatet i en lönsamhetskalkyl innehåller alltid en viss osäkerhet eftersom de ekonomiska variablerna baseras på risker och en prognos över hur framtiden ska utvecklas. Denna osäkerhet kan minskas om känsliga indatavariabler identifieras och relevanta risker beaktas vid investeringsbedömningar.

En nyligen uppstartad förstudie avser att klargöra vilken indata som är känsligast för förändringar och hur de olika parametrarna påverkar lönsamhetskalkylens utfall.

Förstudien inleds med en enkätundersökning bland BeBos medlemmar. Även icke-medlemmar med specifikt intresse i frågan är välkomna att delta i enkätundersökningen.

Läs mer för förstudiens projektsida eller delta direkt i enkätundersökningen.

22 Maj 2017

Vårkonferensen på youtube

Vårkonferensen spelades in för att så många som möjligt skall kunna ta del av den presenterade informationen om projekt och resultat.

Filmerna ligger på Byggherrarnas youtubekanal och är uppdelade i tre ”spellistor”, en för förmiddagen samt en för respektive eftermiddag med BeBo och Belok.

19 Maj 2017

Material från Vårkonferens

Nu finns presentationer och videofilmer från BeBo & Beloks Vårkonferens 4 Maj upplagda. Hitta dem via denna länk.

För medlemmar finns materialet från medlemsmötet dagen före upplagt på de interna sidorna.

19 Maj 2017

Medlemsmöte i Stockholm

Årets andra medlemsmöte genomfördes i Stockholm den 3 maj, i anslutning till den med Belok gemensamt arrangerade Vårkonferensen.

Det var en härligt solig dag som passade alldeles speciellt bra för det studiebesök som genomfördes hos Familjebostäders nyproduktionsprojekt Brevlådan i Svedmyra, där man satsat stort både på solceller och solfångare.

Efter studiebesöket presenterades nuläget i förstudien om kostnadsberäkningar vid differentierade el- och fjärrvärmeprismodeller, med en genomgång av det Excelverktyg som examensarbetarna Olle Ekberg och Simon Andersson från Lunds Tekniska Högskola tagit fram i sitt exjobb som handleds inom ramen för förstudien. Exjobbet slutredovisas i början av juni och därefter kommer både rapporten och Excelmodellen att publiceras på projektsidan för fastighetsägare, konsulter och andra intresserade att läsa och testa. Kontakt kommer även tas med fjärrvärmeleverantörerna för att låta dem testa och kommentera modellen.

Läs mer om förstudien på projektsidan.

2 Maj 2017

Prenumerera på nyheter från BeBo, Belok & Sveby

Nu har det första utskicket av ”Aktuellt om energieffektiva byggnader” gått ut ifrån Byggherrarna.

Det händer mycket inom ämnesområdet energieffektivisering av fastigheter – hos föregångare i branschen och inom forskningen. BeBo, Belok och Sveby, tillsammans med Föreningen Byggherrarna, kommer därför att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnesområdet cirka fyra gånger per år.

Läs hela utskicket på webben här.

Har du inte fått utskicket? Klicka på länken ovan och skriv in din e-postadress genom att klicka ”Prenumerera”.

1 Maj 2017

Diskussionsworkshop för solel inom hållbar stadsbyggnad

Inom ramen för en forskningsstudie vid Högskolan i Halmstad vill vi bjuda in dig till en diskussion-workshop på eftermiddagen den 16 maj med syftet att få din syn på hinder, behov och möjligheter inför den framtida samhällsbyggnaden av smarta städer med fokus på solelteknik. Läs mer om workshopen i nedan pdf och anmäl dig snarast om du vill vara med!

Information och anmälan. 

26 Apr 2017

Stort intresse för BeBo & Beloks Vårkonferens

Välkommen till en fullmatad dag med massor med inspiration och kunskap från beställarnätverken BeBo och Belok.

All information inklusive program och anmälan hittar du via Byggherrarna.

9 Mar 2017

Ny medlem Willhem

BeBo välkomnar Willhem som ny medlem!

Läs mer om Willhems arbete med energieffektivisering på Willhems hemsida.