Sveby logga

Programmet består av ett antal delprojekt som kan sorteras in under tre olika huvuddelar – beräkningar, avtal och verifiering.

Alla delprojekt ska tillsammans täcka in hela processkedjan från programskede till uppföljning av driften.

www.sveby.org kan du skriva ut de handböcker som publicerats från programmet.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad