Informationscentrum för hållbart byggande + BeBo = sant

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, verkar för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande. Det är ett uppdrag från Boverket utifrån ett regeringsinitiativ, som fokuserar på att samla in, målgruppsanpassa och sprida kunskap och information så att den blir användbar för så många som möjligt.

BeBo ingår i Informationscentrum för hållbart byggandes nätverk. Tillsammans hjälps vi åt att bygga ett mer hållbart Sverige.

Mer information och kontakt:

  • www.ichb.se
  • Facebook: @ichb.se
  • Twitter: ichb­_se
  • LinkedIn: Informationscentrum för hållbart byggande
Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad