Nivåerna för energianvändning i Boverkets byggregler (BBR) kommer också att skärpas vilket påverkar både nybyggnad och renovering.

Energimyndigheten storsatsar därför för att öka bygg- och fastighetsbranschens kunskap om metoder och verktyg för energieffektiva renoveringar och nybyggnad. Målet är att fastigheterna ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

Tillsammans med andra aktörer har Energimyndigheten flera kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som vänder sig till olika målgrupper. NNE-utbildningarna beskrivs nedan.

Energilyftet

Energilyftet är en av Energimyndighetens kompetenshöjande satsningar för ökad kunskap om lågenergibyggnader. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.
> Läs mer om Energilyftet

Beställarkompetens

Beställarkompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet.

Beställarkompetens vänder sig till byggherrar, fastighetsägare och förvaltare och utbildar i fördjupad kunskap om verktygen i Sveby, BeBo, Belok och Gröna Hyresavtal.
> Läs mer om BeställarKompetens

Nya glasögon

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn. ”Nya Glasögon” vänder sig till gymnasielärare på byggprogrammen. De ska i sin tur lära framtidens arbetskraft hur lågenergihus ska byggas och renoveras.
> Läs mer om Nya glasögon

Energibyggare

Energibyggare är en kompetenshöjande utbildning, som vänder sig till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer. Projektet lyder under EU:s initiativ BUILD UP Skills och finansieras av EU-kommissionen och Energimyndigheten. Energibyggare är ett branschöverskridande projekt för de som i dag är yrkesverksamma i byggbranschen.
> Läs mer om Energibyggare

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad