Belok initierades av Energimyndigheten 2001, för att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

"Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner."

www.belok.org kan du läsa mer om Belok och ta del av de verktyg, hjälpmedel och rapporter som publicerats.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad