Inom satsningarna på att få fram fler demonstrationsprojekt som följt BeBo-metoden Rekorderlig Renovering, till exempel i de olika Halvera Mera-kampanjerna, har det funnits möjlighet att ta hjälp av deltagare från Resurspoolen på olika sätt, med finansiering inkluderat i projektet. Till exempel har deltagare i Halvera Mera 3 tilldelats en granskare från Resurspoolen som ska gå igenom fastighetsägarens förstudierapport innan den godkänns som slutrapportering.

Resurspoolen kan även för andra projekt användas som en lista på konsulter som är väl bekanta med BeBo-metoden. Konsulterna i resurspoolen har utbildats gemensamt och har en samsyn som gör att de på likvärdiga sätt ska kunna driva på projekt och säkerställa att nödvändig information levereras och systematisk dokumentation görs. Resurspoolens deltagare är spridda över landet, för att kunna stödja bostadsföretagen genom att följa projekt på plats.

Nuvarande resurspool består av:

Namn Företag Ort
Arne Elmroth Arne Elmroth Byggteknik Trosa
Per Levin Projektengagemang Stockholm
Karin Engvall Beteendeperspektiv Stockholm
Lars-Erik Harderup Fuktcentrum LTH Lund
Jesper Arfvidsson Fuktcentrum LTH Lund
Bengt Linné Bengt Dahlgren Malmö
Åsa Wahlström CIT Energy Management Göteborg
Per G Landqvist PGL Project Management Stockholm
Per Kempe Projektengagemang Stockholm
Johan Bursell Ramböll Stockholm
Eva-Lotta Kurkinen RISE Borås
Kristina Mjörnell RISE Göteborg
Anna Joelsson SWECO Umeå
Kurt Möller WSP Environmental Göteborg
Minna Glemme Lundvall ÅF Falun

Nuvarande resurspool utsågs genom en allmän utlysning 2013 och deltagare kan sedan dess ha bytt arbetsplats och ort. Resurspoolens roll i framtida projekt inom BeBo utreds under 2017.

Kontaktperson Göran Werner, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad