Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov, både i form av ett ökat elbehov för fläktdriften och i form av ett ökat uppvärmningsbehov av läckluften.

BeBo-projektet Tätning av ventilationskanaler visar att både metallrör och kompositrör är bra metoder för de flesta typerna av ventilationskanaler. Förutom vissa för- och nackdelar för de båda metoderna är en viktig faktor att den installatör som väljs har bra erfarenhet och yrkesskicklighet för det alternativ som väljs. Det betyder att det är av stor vikt att begära in referensprojekt från installatören som kan styrka kunskapen inom kanaltätningsområdet.

BeBo har tagit fram stöddokument till upphandling av tätning av ventilationskanaler som bl.a. innehåller Checklista för upphandling av kanaltätning, Leverantörs- och installatörslista, Certifieringar för upphandling av kanaltätning.

Ladda ned och använd stöddokumentet:


Denna information kommer från BeBo-projektet:

> Tätning av ventilationskanaler - Förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad