Ett noggrant förberedelsearbete krävs för att hitta de åtgärder som passar bäst utifrån byggnadens konstruktion, energianvändning och underhållsbehov, de boendes inomhusmiljö, samt fastighetsägarens ekonomiska situation. Det är viktigt att ansvariga i förberedelsefasen har den systemkompetens som krävs för att ta rätt beslut och planera för bästa möjliga genomförande.