Mot denna bakgrund utformades ett projekt med syfte att sammanställa erfarenheter och information om dessa frågor, i en användarvänlig webbapplikation för allmän användning. Webbplatsen ska kunna användas som stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning genomförs. Webbplatsen innehåller även stöd i form av verktyg och goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats med detta.

Projektet att sammanställa dessa erfarenheter gick under 2015-2016 under namnet BeBo-Processen och var ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna, som i sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) tittat mycket på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet. I samband med lanseringen av BeBos nya webb under 2017 integrerades den separata webbplatsen för BeBo-Processen som en del i den nya webbplatsen, under rubriken Renovera energieffektivt.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad