Den senaste utvärderingen av Halvera Mera sammanfattar erfarenheterna från de tre första omgångarna av Halvera Mera.

Denna rapport återfinns under Om BeBo / Kampanjer och utlysningar / Halvera Mera - kampanjerna / Effektanalys Halvera Mera.