Projektbenämning

Förstudie - Förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning

Ansvarig Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
Kontakt per.kempe@pe.se
Projekttid Juli – oktober 2020

Målet med denna förstudie har varit att se på förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus. Det vill säga tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar/ energiberäkningsrapporter, mätdata som erfordras/ önskas samt möjlighet att hämta ut mätdata ur systemen med lämplig tidsupplösning för analyser. Sökt större projektet ska ha möjlighet att analysera systemen, se orsaker till avvikelser/ fel samt deras betydelse. Detta för att kunna informera branschen om orsaker/ fel till avvikelse i energianvändning och deras energibetydelse, för att i framtiden öka möjligheten att energieffektiva flerbostadshus uppfyller sin beräknade energianvändning.

Kontroll/ översiktliga genomgången av de ca 15 flerbostadshusprojekten i förstudien beträffande:

  • Förutsättningar för mätning och loggning.
  • Tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar, mätdata
  • Mindre analys av mätdata.

Flerbostadshusprojekten i förstudien är från Norra djurgårdsstaden etapp 2, några av Stockholms stads allmännyttas energieffektiva flerbostadshus med flera.

Resultatspridning

Den 11:e november genomfördes en presentation av förstudien för BeBos medlemmar, totalt deltog ca 30 representanter från medlemsföretagen.

Ta del av presentationen från aktiviteten:

Rapport

Ta del av den slutgiltiga rapporten nedan.

Ta del av den inspelade presentationen av förstudien:

>> Prenumerera på BeBos YouTube-kanal