Projektbenämning Vidareutveckling av BeBo-Processen - Förstudie
Ansvarig Emma Karlsson, Saga Hellberg
Projekttid 2016-2017

Strukturen för den nya webbapplikationen BeBo-Processen färdigställdes under våren 2015. Webbapplikationen byggdes i plattformen wordpress, av samma leverantör som tidigare skapat både BeBo och Byggherrarnas webbplatser. Denna leverantör har sedan dess försvunnit och inom förstudien har möjligheter till vidareutveckling både i wordpress och i nytt format utretts, då det funnits en del brister i funktionerna både i BeBo-Processen och på BeBos webbplats.

Förstudien inleddes med att strukturera upp en kommunikationsplan för att veta att webbplatserna är anpassade för de syften och målgrupper kommunikationen är avsedd för.

Halvvägs genom förstudien gav Byggherrarna den nya webbleverantören Metamatrix i uppdrag att bygga nya webbplatser för BeBo (och BeBo-Processen) i den plattform som de redan gjort en ny webbplats för Byggherrarna i.

Att BeBo nu har en samlad webbplats, där Byggherrarna har ett tydligt ägarskap, insyn och kunskap i hur webbplatsen är uppbyggd gör det framtida arbetet med webbplatsen betydligt mkt säkrare. Det finns flera personer som vet hur webben och plattformen fungerar, och vilken information som skall läggas upp var.

Den nya webbplatsen fungerar bra. Sedan den lanserades i september 2017 och fram till årsskiftet 2017-2018 har webbplatsen besökts lite mer än 4600 gånger, vilket är 20 % fler besök än den gamla webbplatsen hade under samma period det föregående året. Antalet återkommande besökare har också stigit och under perioden har det varit nästan 2 900 unika besökare på webbplatsen.

Många av de uppställda kommunikationsaktiviteterna har genomförts under 2017. Planering av hur kommunikationsarbetet och arbetet med webbplatserna skall fortsätta kommer genomföras kontinuerligt framöver.