Värmedrivna vitvaror, BeBo tvättstuga

Tekniken för värmedrivna vitvaror har utvecklats genom forskning och demonstrationer i verkliga tillämpningar genom samarbete mellan universitet, energibolag och kommuner (beställare) och tillverkare. Både forskningen och tillämpningarna har visat framgångsrika resultat och nya forskningsinriktningar har påbörjats.

Fjärrvärmen riskerar att minska sin försäljning och utbyggnad i och med att nya byggnader blir mer och mer energieffektiva. I områden för ny bebyggelse installeras ofta värmepumpar, vilket ökar det behovet av el i samhället. Användningen av värmedrivna vitvaror är en väg till att behålla användningen av Sveriges befintliga fjärrvärme.

Om användningen av elenergi byts ut mot värme, i form av fjärrvärme eller solvärme, där detta är möjligt, minskar användningen av primärenergin och därmed CO2-utsläpp, vilket är ett steg mot ett hållbarare samhälle.

Enligt statistiken från SCB och uppskattningar från Svensk Fjärrvärme ges en potential av elenergibesparing för Sveriges flerbostadshus på knappt 190 GWh, vilket ersätts av knappt 240 GWh värmeenergi.

Läs sammanställningen:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.